Calgary-International

Calgary

IATA: : YYC
ICAO: : CYYC
Region: : am
Land: : Kanada
Name: : Calgary-International
Start Sommerzeit: : 2020-03-08T09:00:00+0100
Ende Sommerzeit: : 2020-11-01T08:00:00+0100
UTC Verschiebung Sommerzeit: : -6
Standard UTC Verschiebung: : -7
Währung: : Kanadischer Dollar