Larnaca-International

Larnaka

IATA: : LCA
ICAO: : LCLK
Region: : eu
Land: : Zypern
Name: : Larnaca-International
Start Sommerzeit: : 2020-03-29T01:00:00+0100
Ende Sommerzeit: : 2020-10-25T01:00:00+0200
UTC Verschiebung Sommerzeit: : 3
Standard UTC Verschiebung: : 2
Währung: : Euro